KOD: SDR78 KG: 7,8kg AMBALAJ: 54x47x13  DESİ: 11
Hofmann Sdr78
ADET
8.500,00 ₺ KDV Dahil
MGP26026 Çivi+Gaz
KUTU
455,00 ₺ KDV Dahil
KOD:  KG:  AMBALAJ:   DESİ: 
SDR78 Gaz 150mm
ADET
175,00 ₺ KDV Dahil
KOD:  KG:  AMBALAJ:   DESİ: 
SDR78 Gaz 165mm
ADET
150,55 ₺ KDV Dahil
KOD: MGP26026  KG: 1,7kg AMBALAJ: 20x8x12  DESİ:1.7
KOLİDE :10 kutu var KG :17KG AMBALAJ:41x24x20  DESİ:17
MGP26026
KUTU
310,00 ₺ KDV Dahil
MGP30026 Çivi+Gaz
KUTU
455,00 ₺ KDV Dahil
KOD: MGP26026  KG: 1,7kg AMBALAJ: 20x8x12  DESİ:1
KOLİDE :10 kutu var KG :17KG AMBALAJ:41x24x20  DESİ:7
MGP30026
KUTU
357,56 ₺ KDV Dahil
KOD: SDR78 KG: 7,8kg AMBALAJ: 54x47x13  DESİ: 11
#SDR78
ADET
9.710,65 ₺ KDV Dahil
KOD: HGA 30mm KG: 7,6kg AMBALAJ: 55x36x25  DESİ: 15
HGA 30mm
KOLİ
2.300,00 ₺ KDV Dahil
Tükendi
KOD:  KG:  AMBALAJ:   DESİ: 
X-SW 30 MX Pul #371370
KUTU
290,00 ₺ KDV Dahil
KOD: Rondela 82mm  KG:25 kg  AMBALAJ: 50x25x35  DESİ: 25
Rondela 82mm 1000
ÇUVAL
1.225,00 ₺ KDV Dahil
KOD: HGA 40mm KG: 7,6kg AMBALAJ: 55x31x39  DESİ: 20
HGA 40mm
KOLİ
2.400,00 ₺ KDV Dahil
KOD: HGA 50mm KG: 10,2kg AMBALAJ: 40x40x29  DESİ: 15
HGA 50mm
KOLİ
2.500,00 ₺ KDV Dahil
KOD: HGA 60mm KG:12kg  AMBALAJ: 54x38x34  DESİ: 22
HGA 60mm
KOLİ
2.600,00 ₺ KDV Dahil
KOD: HGA 80mm KG:12kg  AMBALAJ: 54x38x34  DESİ: 40
HGA 80mm
KOLİ
2.616,00 ₺ KDV Dahil
MGP26026 Gri Çivi
KUTU
300,00 ₺ KDV Dahil