KOD: BG2 KG: 3,4 AMBALAJ: 43x128x12  DESİ: 22
BG2 - 61cm-2.40cm
ADET
686 ₺ KDV Dahil
KOD:  KG:  AMBALAJ:   DESİ: 
1632
ADET
312 ₺ KDV Dahil
KOD:  KG:  AMBALAJ:   DESİ: 
WR2061 48cm-228cm
ADET
795 ₺ KDV Dahil
KOD:  KG:  AMBALAJ:   DESİ: 
1525
ADET
1.190 ₺ KDV Dahil
KOD:  KG:  AMBALAJ:   DESİ: 
1601
ADET
377 ₺ KDV Dahil
KOD:  KG:  AMBALAJ:   DESİ: 
1151
ADET
473 ₺ KDV Dahil
KOD:  KG:  AMBALAJ:   DESİ: 
1802
ADET
381 ₺ KDV Dahil
KOD:  KG:  AMBALAJ:   DESİ: 
1803
ADET
536 ₺ KDV Dahil
KOD:  KG:  AMBALAJ:   DESİ: 
1804
ADET
634 ₺ KDV Dahil
KOD:  KG:  AMBALAJ:   DESİ: 
1805
ADET
840 ₺ KDV Dahil
KOD:  KG:  AMBALAJ:   DESİ: 
1806
ADET
956 ₺ KDV Dahil
KOD:  KG:  AMBALAJ:   DESİ: 
1807
ADET
1.110 ₺ KDV Dahil
KOD:  KG:  AMBALAJ:   DESİ: 
1808
ADET
1.270 ₺ KDV Dahil